Financování

S námi se podepisuje:

rezervační smlouva -> smlouva o smlouvě budoucí kupní (SOSBK) -> postup financování -> standardy běžné

 

Standardní postup financování koupě bytu se odvíjí dle rozestavěnosti projetku.

Nevratná blokační záloha ve výši:

  • 50.000,- Kč – byt 1+kk,
  • 150.000,- Kč – byt 3+kk,
  • 200.000,- Kč – byt 4+kk. 

Splatnost blokační zálohy do 5 pracovních dnů od podpisu Rezervační smlouvy. Blokační záloha bude započtena při poslední spátce na kupní cenu bytu.

  • 10 % z kupní ceny bytu. Do 14 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
  • 30 % z kupní ceny bytu. Do 14 kalendářních dnů po dokončení hrubé stavby.
  • 20 % z kupní ceny bytu. Do 14 dnů po osazení oken a dokončení vnitřních rozvodů.
  • 30 % z kupní ceny bytu. Do 14 dnů po dokončení vnitřních omítek.
  • 10 % z kupní ceny bytu. Splatné před podpisem Kupní smlouvy. Od této splátky se odečte uhrazená blokační záloh.

Po vzájemné dohodě kupujícího a prodávajícího je možné nastavit individuální postup financování.  Případné klientské změny budou hrazeny dle vzájemně odsouhlasených objednávek.

 

Na vyžádání Vám zašleme vzor rezervační smlouvy, vzor SOSBK i podrobné standardy stavby.