Když se moderní architektura snoubí s přírodou...

Viladům Ondráčkova je moderní bytový dům, který vznikne na místě původní restaurace U Rytíře v proluce mezi řadovými rodinnými domy v Brně - Líšni. Pozemek je umístěn v prudkém jižním svahu, vznikne zde celkem 9 bytů. Nový objekt bude opticky členěn na několik samostatných částí, mezi kterými jsou navrženy terasy a zelené střechy tak, aby každý byt měl své nerušené výhledy a soukromí. Střechy jsou navrženy jako šikmé pultové a budou v celém rozsahu ozeleněny. Zelená střecha zadržuje dešťové vody, snižuje přehřívání konstrukcí a prašnost v létě, přispívá k lepší tepelné izolaci v zimě a má pozitivní psychický dopad na obyvatele. Dům má vlastní garáž v podzemním podlaží. Topení v bytech bude teplovodní podlahové, velkými prosklenými plochami na jih bude dům „přitápěn“ sluncem. Konstrukce domu bude železobetonový skelet s keramickými izolačními stěnami, okna budou hliníková s trojskly.

Ing. arch. Ludvík Křenek, atelier ALBATROS