Financování

Standardní postup financování koupě bytu se odvíjí dle rozestavěnosti projetku.

 

  • Nevratná blokační záloha ve výši:

50.000,- Kč – byt 1+kk,

150.000,- Kč – byt 3+kk,

200.000,- Kč – byt 4+kk. 

 

Splatnost blokační zálohy do 5 pracovních dnů od podpisu Rezervační smlouvy. Blokační záloha bude započtena při poslední spátce na kupní cenu bytu.

 

  • 10 % z kupní ceny bytu. Do 14 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

 

  • 30 % z kupní ceny bytu. Do 14 kalendářních dnů po dokončení hrubé stavby.

 

  • 20 % z kupní ceny bytu. Do 14 dnů po osazení oken a dokončení vnitřních rozvodů.

 

  • 30 % z kupní ceny bytu. Do 14 dnů po dokončení vnitřních omítek.

 

  • 10 % z kupní ceny bytu. Splatné před podpisem Kupní smlouvy. Od této splátky se odečte uhrazená blokační záloh.

 

Po vzájemné dohodě kupujícího a prodávajícího je možné nastavit individuální postup financování.  Případné klientské změny budou hrazeny dle vzájemně odsouhlasených objednávek.